Luontoyhteysretket

Kuvateksti

Luontoyhteysretkellä saat yhteyden luontoon ja tunnet sen hyvinvointia lisäävät vaikutukset. Luonnossa oleskelu mm. lisää luovuutta ja itsetuntemusta, alentaa stressiä, vahvistaa sosiaalisia taitoja. Hiljentymällä itsen ja luonnon äärelle stressi vähenee, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi lisääntyy.
Luontoyhteys on meditatiivista, tietoista läsnäoloa ja pysähtymistä sekä aistien avaamista luonnon havainnointiin. Voit tuntea olevasi yhtä luonnon kanssa.

Luontoyhteysretkellä teemme harjoitteita luontoyhteyden vahvistamiseksi. Retkeen sisältyy ohjattuja meditaatioita sekä keskustelutuokioita.

Luontoyhteysretki sopii kaikille, jotka pystyvät liikkumaan luonnossa lyhyitä matkoja. Retkelle kannattaa varustautua säänmukaisin vaattein sekä hyvin jalkinein.


Retki voidaan toteuttaa toivotun pituisena, lyhyimmillään se kestää kaksi tuntia.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään sopiva retki porukallenne.