logo_auratransformation.png

AuraTransformaatio™

Tällä hetkellä maapallolla vahvistuu rakkausälyllinen tietoisuus, joka on ollut ihmiskunnan käytettävissä vasta jonkin aikaa. Tämä erittäin voimakas, monivaiheinen ja korkeataajuinen energia ilmentyy selkeänä lastemme aurarakenteissa. Kahta uutta aurarakennetta; indigo- ja kristalliauraa, voidaan pitää inhimillisen käyttöjärjestelmän uusimpina versioina.

AuraTransformaatio™ on tapa päivittää ja listätä henkilökohtaista energiaa. Se on väylä, jonka avulla voimme päivittää energiajärjestelmämme vastaamaan nykyhetken maahan virtaavaa energiaa.

AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä hoito, jossa yksilön tietoisuuspotentiaali laajenee pysyvästi. Se saa aikaan noin vuoden kestävän prosessin, jonka aikana opit hyödyntämään omaa voimaasi ja tasapainottamaan omaa olotilaasi. Henkilökohtainen tietoisuuden laajentuminen, fyysisen ja henkisen tiedonkulun nopeutuminen sekä intuition ja karisman vahvistuminen tulevat pysyväksi osaksi tasapainoisempaa nykyhetkeä. Elämän virta on myönteisesti latautunutta ja saat oman kapasiteettisi käyttöön heti niin halutessasi.

Energiasi päivittyessä päivittyy samalla kehosi ja omaa voimaasi suojeleva aurarakenteesi. Näin tulet olemaan paremmin turvassa omassa voimassasi ulkopuolisten tekijöiden vaikuttamatta enää aiemmalla voimalla hyvinvointiisi. Elämän organisointi selkeytyy ja valintojen tekeminen helpottuu. Päivittäisen energiatason noustessa sisälläsi, pääsee elämääsi myös enenevässä määrin iloa, onnea ja tasapainoa.

Henkilökohtainen hyvinvointi, tasapaino ja intuitio lisääntyvät auttaen luomaan rehellisen lempeää itsevarmuutta. Elinvoimasi lisääntyy, organisointikyvyn vahvistuessa lisääntyy myös omiin kykyihin luottaminen. Tämän myötä helpottuu myös konfliktitilanteista irrottautuminen. Pystyt helpommin kohtaamaan pienemmät ja isommat haasteet elämässäsi. AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen energiaa ei enää tuhlaudu tiedostamattomalla tasolla vaikuttaviin asioihin, jotka ovat aiemmin olleet ristiriidassa todellisen tahtosi kanssa.

AuraTransformaatio™ käynnistää merkittävän henkilökohtaisen kehitysprosessin, jonka myötä voi saavuttaa syvän sisäisen tasapainon.

AuraTransformaatio™-hoito kestää 2,5-3 tuntia. Hoidon aikana vanhasta aurarakenteesta sekä karmasta luovutaan ja tilalle toivotetaan tervetulleeksi henkilökohtainen henkienergia, suojaava tasapainokeho ja magneettinen sekä suojaava uuden ajan aurarakenne ja energia. 

Ennen hoitoa on suositelvaa lukea Anni Sennovin kirja "Kristalli- ja indigoenergia ja kokonaisvaltainen tasapaino" tai ainakin tiivistelmä kirjasta, jonka löydät tästä.

2 viikkoa- 2 kuukauttaa hoidon jälkeen suositellaan tehtäväksi tasapainotushoito, jossa käydää läpi sekä auran että kehon energiat ja tasapainotetaan ne. Hoidon yhteydessä keskustellaan prosessin kulusta ja Auravälittäjä™ voi antaa vastauksia mahdollisesti eteen nousseisiin kysymyksiin ja tukea matkalla kohti uusia energioita.

Hoidon kesto: 2,5 3 tuntia

Hoidon hinta:  300€, 31.10.21 asti 280€

Tasapainotushoidon kesto: 1,5 tuntia 

Tasapainotushoidon hinta: 90€, 31.10.21 asti 75€

Hoidot Mikkelissä ja Turussa sekä tilauksesta koko Suomessa.